Το nadeenart.com δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του και να τηρεί τη σχετική νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

To nadeenart.com δεν συγκεντρώνει πληροφορίες που αφορούν σε προσωπικά δεδομένα των χρηστών του, παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς.

Για τη χρήση του nadeenart.com δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις εκείνες όπου ο χρήστης προβαίνει σε κάποια αγορά, ή όταν για να έχει πρόσβαση σε κάποια ειδική προσφορά θα πρέπει να έχει δημιουργήσει λογαριασμό.

Οι χρήστες κατά την εγγραφή τους έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ενημέρωση για προϊόντα και προσφορές με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδας επικοινωνίας:

Επικοινωνία – Nadeen Art